Игре у просторији и природи

ЧЕТНИК (Ручна књига за српску омладину и савезнике - четнике) - др Милош Ђ. Поповић (1912.)
Омот за књигу Фигуре од станијола
Течај за предводнике - Полетарци (Гордана Хорват, Загреб 1981.године)
Теренске игре - приручник за ванармиско војно васпитање
Омот за књигу Таборнишки прирочник - ИГРЕ - аутора Павле Лешњака,дело издато у Љубљани 1981.године
Омот за књигу Таборнишки прирочник - ДЕЛО З МЕДВЕДКИ ИН ЧЕБЕЛИЦАМИ - Посебни дел, изд. Љубљана 1981.године
Насловна страна књиге Спортске активности у летовалиштима - Вјекослава Јураса из 1979. године
Омот за радни материјал РАД СА ПОЛЕТАРЦИМА - Дечаци и девојчице, живот у јату, неколико савета за предводнике/це
Омот за приручник Пчеле лете око планета Наталије Матић
Програми рада ЧЕТА И ВОД - зима (Библиотека извиђача Србије ''Моја мала књига'' - свеска 4), Београд 1967.године
Насловна страна ПРИРУЧНИКА за течајце извиђачке школе Савеза извиђача Београда
Насловна страна за књигу ПРИРУЧНИК ЗА СКАУТСКЕ ВОДНИКЕ од Виљема Хилкорта из 1936.год.(уз интервенције приређивача - Савеза скаута Краљевине Југославије)
омот за књигу Приручник за предводнике
Омот књиге ПРВИ ЛЕТ - приручник за рад с полетарцима, аутора Бојане Bonny Бошњак, издато у Загребу 1997.године, издавач Извиђачка дружба
Насловна страна књиге ПОЗДРАВ ПРОЉЕЋУ - Младена Коритника, коју је 1965. године издао Савез друштава ''Наша дјеца'' СР Хрватске.
Насловница књиге Пионирски шампионат

Pages

Subscribe to Игре у просторији и природи