Акти Савеза извиђача Југославије

Правилник о стицању звања ''извиђачки инструктор'' (са пратећим документима), донет у Новом Саду 11.јуна 1994. године
Правилник Савеза извиђача Југославије о стицању звања ''Извиђач орао'', ''Чета орлова'' и ''Одред орлова'' донет у Новом Саду 11.јуна 1994.године
Правилник о одликовањима и признањима у Савезу извиђача Југославије донет у Новом Саду 11.VI 1994.
Правилник о међународној сарадњи у Савезу извиђача Југославије, донет у Новом Саду 11.јуна 1994.године
Правилник о заставама у Савезу извиђача Југославије, донет на Седници у Новом Саду 11.VI 1994.године
Правилник о евиденцији чланства и активности у Савезу извиђача Југославије, донет у Новом Саду 11.VI 1994.године
Очистимо свет - водич за кампању (Савез извиђача Југославије, 2001)
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Светске организације Скаутског покрета
ОСНОВНИ ПАКЕТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ за национална скаутска удружења
Насловница за Основна начела за РАД С ПОЛЕТАРЦИМА И ПЧЕЛИЦАМА, издање из 1961.године
О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА САВЕЗА ИЗВИЂАЧА - материјал југословенског саветовања одржаног у Сарајеву 31.окт. и 1.нов. 1964.год. (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 1)
О НЕКИМ НАЧЕЛНИМ ПИТАЊИМА ИЗ РАДА ИЗВИЂАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - материјали Скупштине СИЈ одржане у Скопју 13. и 14. маја 1967. (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 5)
Извидништво-скаутизам у Југославији 1911-1941. (издавачи СИС - Извиднички документациони центар ''Др Милош Поповић'' - Београд и Музеј извидништва)
ИЗВИЂАЧКА ВЕШТАРСТВА (Савез извиђача Југославије, Београд 1966.)
ИЗВИЂАЧКА ВЈЕШТАРСТВА - Приручник за руководиоце извиђачких јединица (Сарајево 1988.)
Насловна страна за књигу ИЗВИЂАЧ - ПРВА ИЗВИЂАЧКА ЗВИЈЕЗДА - Рад с млађим извиђачима

Pages

Subscribe to Акти Савеза извиђача Југославије