Ваш допринос нашем тавану

Шта зна скаут 2. реда - Јарослав Мали, Савез извидника и планинки Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1928. (Зденко Хорјан на дар Таванчету)
Наловна страна приручника ЧВОРОВИ, Рупка Годеца, издање из 1962. године
Насловна страница ''Хрватске извиђачке пјесмарице'' са нотним записима, издање Извиђачког одреда ''Каменград'' из Копривнице из 1997. године. Дар нашем тавану од Дарка Миклавчића - Леа из Удруге извиђача "Славонски храст" Осијек
Насловна страна дела Улога и задаци кадрова у извиђачким јединицама - Славка Бјажића, за издање из 1973.године
Насловна страна за извиђачку брошуру ''Улога и задаци кадрова у извиђачким јединицама'', аутора Славка Бјажића (куцана верзија из 1968.године)
Насловница за књижицу У АВАНТУРУ КРОЗ ЛЕТОВЕ - Водич за полетарце и пчелице
ТОПОГРАФИЈА - приручник за извиђаче, дело аутора Попарић Мустафе из 2000.године у издању Савеза извиђача Федерације Босне и Херцеговине. Дар Зекеријаха Зеке Авдића и Савеза извиђача Опћине Зеница ''Нашем тавану'' (извиђачкој библиотеци Одреда извиђача ''Спартак'' из Суботице).
ТОПОГРАФИЈА - Крешимир Плеше
Насловница за Тезе за Рад с радничком омладином и рад извиђача на селу из 1961.године
Сигнализација - СЕМАФОР - Драган М. Златковић ''Џеле'' (II издање из 2012.)
Омот за књигу РУКОВОЂ за хрватске ђачке излетне дружбе (scout-дружбе) (из 1914.год.!)
Омот за приручник Пчеле лете око планета Наталије Матић
Насловница за Програм Савеза извиђача Југославије, издање из 1961.године Издавачке организације Савеза извиђача Југославије ''МИ МЛАДИ''
Насловница Програма академије за прославу Дана Републике - ''Велики дани'' из 1963.године
Приручник за извиђаче поречане - Начела и упутства за извиђачке активности на води и рад поречанских јединица, издање Савеза извиђача Србије из 1968.године
Приручник за извиђаче поречане - Како је створена посада ''Галеб'' - Тома Милачић, СИС, БГ 1967. (дар Ивана Клашнића - Вањке)

Pages

Subscribe to Ваш допринос нашем тавану