Извиђачко таборовање (живот у природи под шатором)

Шта зна скаут 2. реда - Јарослав Мали, Савез извидника и планинки Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1928. (Зденко Хорјан на дар Таванчету)
''Шта зна извиђач о ПИОНИРСТВУ'' - Исидор Добровић, издање Савеза извиђача Србије
ЧЕТНИК (Ручна књига за српску омладину и савезнике - четнике) - др Милош Ђ. Поповић (1912.)
УПУТЕ ЗА ТАБОРОВАЊЕ Савеза извиђача Хрватске, из 1962. године
Насловна страна приручника ''ТЕЧАЈКА - за полазнике водног течаја'' Одреда извиђача ''Завичај 1093''
Теренске игре - приручник за ванармиско војно васпитање
ТАБОРОВАЊЕ, аутор Славко Лисавац, издаје Савез извидника Србије, Београд 1955.
Омот за приручник ''СКАУТСКИ ПРИРУЧНИК за III. ред'' из 1939.године
Омот за књигу РУКОВОЂ за хрватске ђачке излетне дружбе (scout-дружбе) (из 1914.год.!)
Програми рада ЧЕТА И ВОД - пролеће (Библиотека извиђача Србије ''Моја мала књига'' - свеска 5)
Насловна страна ПРИРУЧНИКА за течајце извиђачке школе Савеза извиђача Београда
Насловна страна за књигу ПРИРУЧНИК ЗА СКАУТСКЕ ВОДНИКЕ од Виљема Хилкорта из 1936.год.(уз интервенције приређивача - Савеза скаута Краљевине Југославије)
Насловна страна за приручник ''ПРИРУЧНИК ЗА ВОЂЕ - рад са млађим извиђачима'' који је приредио Јосип Параг, члан Савеза извиђача општине Суботица
ПРИБЕЛЕШКЕ СТАРОГ ВУКА (Радомира Васића) из 1930. године - са 4.течаја Шумске школе за вође Савеза извиђача и планинки Краљевине Југославије
Омот предлога 'Правилника о организирању извиђачког логоровања' Републичког одбора Савеза извиђача Хрватске из 1979.године
Општи појмови о рељефу Земљине површине (Географски институт Југословенске армије) (1951.)

Pages

Subscribe to Извиђачко таборовање (живот у природи под шатором)