Извиђач у природи (познавање природе)

Шума и њени пријатељи (Горани општине Брус (1960-1980.))
Шта зна скаут 2. реда - Јарослав Мали, Савез извидника и планинки Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1928. (Зденко Хорјан на дар Таванчету)
ЧЕТНИК (Ручна књига за српску омладину и савезнике - четнике) - др Милош Ђ. Поповић (1912.)
Омот за књигу Таборнишки прирочник - ДЕЛО З МЕДВЕДКИ ИН ЧЕБЕЛИЦАМИ - Посебни дел, изд. Љубљана 1981.године
'Спелеолошки приручник - 1. свезак' - насловна страна - издао Планинарски савез Хрватске - Комисија за спелеологију у Загребу 1986.године
Омот за приручник Пчеле лете око планета Наталије Матић
Насловна страна за књигу ПРИРУЧНИК ЗА СКАУТСКЕ ВОДНИКЕ од Виљема Хилкорта из 1936.год.(уз интервенције приређивача - Савеза скаута Краљевине Југославије)
ПРИБЕЛЕШКЕ СТАРОГ ВУКА (Радомира Васића) из 1930. године - са 4.течаја Шумске школе за вође Савеза извиђача и планинки Краљевине Југославије
Омот за књигу Пошумљавање
Фотографије из водича кроз Постојнску јаму издатог 1987.године
Покажи и уради - међународни пројектни пакет заштите природе (Део јединственог глобалног програма за заштиту природе Светског скаутског бироа и Светског фонда за дивље животиње којим је обухваћено 140 скаутских земаља)
По траговима животиња, аутор А. Н. Формозов (са руског превео С. Д. Матвејев), изд. Просвета - издавачко предузеће Србије, Београд, 1949.године
ПЛАНИНЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ са легендом - планинарско-туристички потсетник (1953.)
ОРИЈЕНТАЦИЈА И ТОПОГРАФИЈА - приручник за извиђаче и планинке - Драган М. Златковић (II измењено и допуњено издање из 2012.године) - несебични дар аутора ''Нашем Таванчету''
Исхрана у природи из 1989. године

Pages

Subscribe to Извиђач у природи (познавање природе)