Историјат - разно

Правилник о стјецању звања извиђачки инструктор, издавач Савез извиђача Хрватске, издато 1986.године у Загребу
Омот предлога 'Правилника о организирању извиђачког логоровања' Републичког одбора Савеза извиђача Хрватске из 1979.године
Правилник о одликовањима и признањима Савеза извиђача Србије (2.дец.1995.)
Правилник о материјалном пословању одреда и организација у Савезу извиђача Србије (1973.год.)
ПОСЛОВНИК о раду Старешинства Савеза извиђача Србије из 1999. године
Насловница за пројекат ''Зид тишине'' објављеног као посебан број Службеног билтена Савеза извиђача Југославије
Позивница поводом 30-годишњице рада Савеза извиђача Општине Суботица (Суботица 1983. године, 18-19.новембар)
Насловна страна књиге ПОЗДРАВ ПРОЉЕЋУ - Младена Коритника, коју је 1965. године издао Савез друштава ''Наша дјеца'' СР Хрватске.
ПЛАНИНЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ са легендом - планинарско-туристички потсетник (1953.)
План рада, календар и подсетник за 1998.годину - Савез извиђача Србије
План рада, календар и подсетник за '97.годину - издао Савез извиђача Србије
Насловница за Основна начела за РАД С ПОЛЕТАРЦИМА И ПЧЕЛИЦАМА, издање из 1961.године
О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА САВЕЗА ИЗВИЂАЧА - материјал југословенског саветовања одржаног у Сарајеву 31.окт. и 1.нов. 1964.год. (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 1)
О НЕКИМ НАЧЕЛНИМ ПИТАЊИМА ИЗ РАДА ИЗВИЂАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - материјали Скупштине СИЈ одржане у Скопју 13. и 14. маја 1967. (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 5)
НОВИНЕ 8. СМОТРЕ ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ - бр.2 - Фестивал младости (Шабац, август 2011.)
Недеља сећања Савеза извиђача Србије 22.-27. фебруар, СИС 2004. године

Pages

Subscribe to Историјат - разно