Историјат - разно

''СВИЈЕТ СКАУТА'' - Часопис извиђача Хрватске, број 27 - просинац (децембар) 2005. - Насловна
''SVIJET SKAUTA'' - Časopis izviđača Hrvatske, broj 26 - listopad (oktobar) 2005. - Naslovna
''Планинке и извиђачи'' - извиђачка свеска Татјане Вукше-Мандић (ОИ ''Иво Лола Рибар'' Осијек) из 1986.године (уз белешке са течаја за воднике)
Насловна страна Албума ''МИ МЛАДИ'' за 1961. (бројеви 59-69)
Naslovnica posebnog izdanja izviđačkih novina ''Mi mladi'' za maj 1985. - ''Na Titovom putu''
''МИ МЛАДИ'' - извиђачке новине, број 7 (студени [новембар] 1982.)
Насловница за извиђачке новине ''МИ МЛАДИ'' број 41 и 42 - за децембар 1985. и јануар 1986.
''МИ МЛАДИ'' - извиђачке новине, број 34 за април 1985.
''МИ МЛАДИ'' - извиђачке новине, двоброј 30 и 31 за децембар 1984. и јануар 1985.
Омот албума ''МИ МЛАДИ'' - извиђачке новине, бројеви 49-59 (1986 рујан-1987 јули)
Насловница за дело из 1961. године - ''Кроз огањ и борбу до слободе'' - тематска таборска ватра
''КОМПАС'' - Билтен СИО Шабац, број 13. (1.06.2002.)
''КОМПАС'' - Билтен СИО Шабац, број 12. (1.05.2002.)
''КОМПАС'' - Билтен СИО Шабац, број 11. (1.04.2002.)
''КОМПАС'' - Билтен СИО Шабац, број 10. (1.03.2002.)
''ИНОМ'' - извиђачке новине Одреда извиђача ''Михајловац'' из Београда - број 13 за март 1997.године

Pages

Subscribe to Историјат - разно