Упокојио се наш вољени Живојин
- Жика Извиђач -
отац "Нашег Таванчета"

Упокојио се наш Жика Извиђач, отац "Нашег Таванчета"

Образовање извиђачког кадра, течаји

ТОПОГРАФИЈА - Крешимир Плеше
Насловна страница скрипте са семинара ''Тимски Рад'' - СИВ - Кањижа 5-14.авг.2002.
Насловна страна приручника ''ТЕЧАЈКА - за полазнике водног течаја'' Одреда извиђача ''Завичај 1093''
Течај за предводнике - Полетарци (Гордана Хорват, Загреб 1981.године)
Темељне особине извиђачког покрета - Савез извиђача Хрватске (као основа послужила документ WOSM-a ''The Essential Characteristics of Scouting'')
Омот за књигу ТЕЗЕ за све теме образовања вођа чета извиђача млађег узраста - аутора Бојан Бошњак, издато у Загребу 1984.године
Насловница за Тезе за Рад с радничком омладином и рад извиђача на селу из 1961.године
ТАБОРОВАЊЕ, аутор Славко Лисавац, издаје Савез извидника Србије, Београд 1955.
Омот за књигу Таборнишки прирочник - ДЕЛО З МЕДВЕДКИ ИН ЧЕБЕЛИЦАМИ - Посебни дел, изд. Љубљана 1981.године
SCENE - Izuzetni izviđački centri za prirodu i životnu sredinu - Početni paket (SCENES - Scout Centres of Excellence for Nature and Environment)
Стварање Савеза извидника НР Србије (у слици и речи) - Инг.Томислав Николић
СТАТУТ, ПРОГРАМ И НАЧЕЛА за организовање, метод и садржај рада полетараца, извиђача виших разреда ОШ, брђана и њихових јединица (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 9) (1977.год.)
Насловна страна књиге Спортске активности у летовалиштима - Вјекослава Јураса из 1979. године
СКРИПТА ШКОЛЕ ЗА ВОДНИКЕ И ВОЂЕ - додатак приручнику за вође (Суботица, јануар 2003)
Омот за приручник ''СКАУТСКИ ПРИРУЧНИК за III. ред'' из 1939.године
СКАУТИЗАМ - ing. Гјуро Стипетић

Pages

Subscribe to Образовање извиђачког кадра, течаји