Упокојио се наш вољени Живојин
- Жика Извиђач -
отац "Нашег Таванчета"

Упокојио се наш Жика Извиђач, отац "Нашег Таванчета"

Образовање извиђачког кадра, течаји

Систем уздизања кадрова у Савезу извиђача (1968.) (Библиотека извиђача Србије ''Извиђачка школа'' - свеска 1)
Омот за дело Систем рада извиђача - Водни систем Шандора Лајоша
Семинари у европском скаутском региону у 2001. години
Семинар за извиђаче инструкторе 2. и 3. степена ''Копаоник '96''
Омот за скрипту са семинара за вође Поречанских јединица - Кањижа 15-24.јул 2001.
Савез извиђача у општенародној одбрани и друштвеној самозаштити - Материјали VII Седнице Конференције Савеза извиђача Југославије, одржане 27. и 28. марта 1982. године у Сарајеву
Omot za skriptu - Савјетовање Савеза извиђача Југославије - 'Извиђачка такмичења као саставни дио редовних активности у Савезу извиђача' - Шибеник 1982.
РАП - Реновирани приступ програму - Упутство број 00 - Увод
РАП - Реновирани приступ програму - Упутство број 0 - Општи увод
Омот за радни материјал РАД СА ПОЛЕТАРЦИМА - Дечаци и девојчице, живот у јату, неколико савета за предводнике/це
Омот за приручник Пчеле лете око планета Наталије Матић
Програми рада ЧЕТА И ВОД - пролеће (Библиотека извиђача Србије ''Моја мала књига'' - свеска 5)
Програми рада ЧЕТА И ВОД - зима (Библиотека извиђача Србије ''Моја мала књига'' - свеска 4), Београд 1967.године
Програм Савеза извиђача Југославије и Начела за организирање, метод и садржај рада полетараца, извиђача виших разреда основне школе, извиђача омладинског узраста, брђана и њихових јединица - Загреб 1979./1983. године.
Насловница за Програм Савеза извиђача Југославије, издање из 1961.године Издавачке организације Савеза извиђача Југославије ''МИ МЛАДИ''

Pages

Subscribe to Образовање извиђачког кадра, течаји