Упокојио се наш Жика, отац и срце извиђачке бисер ризнице "Са нашег тавана"

Упокојио се наш Жика, отац и срце извиђачке бисер ризнице "Са нашег тавана"