Дневник логоровања (СИХ, 1977.) (са накнадним белешкама са таборовања СИО СУ ''Борачко језеро '84.'')