Знањем против зла - превенција болести зависности (зборник радова) (2003.)

Знањем против зла - превенција болести зависности - зборник радова из 2003. године
Аутор: 
уредник: проф.др Мирослав Милојевић; програмски одбор: Светлана Данкуц, др Јаков Кишјухас, др Лидија Козарчанин, Маја Јовић, Олгица Момчиловић, Предраг Рудић
Година: 
2003
Место издавања: 
Београд
Опис: 

          Зборник радова и извештаја са саветовања ''Знањем против зла - превенција болести зависности'' одржаног у Апатину 24. и 25. јануара 2003.године у организацији Министарства просвете и спорта, одн. Сектора ученичког и студентског стандарда.

          Са примарним циљем да омогући ширу и потпунију размену искустава, квалитетнији даљи рад у постојећим превентивним активностима у домовима ученика, да буде подстицај за проширену и даљу едукацију васпитача, стручних сарадника и руководилаца васпитног рада - зборник се шире гледано обраћа свим особама које су позване да раде на различитим видовима васпитавања и образовања омладине.

          Након уводних стручних реферата (проф.др Јелена Влајковић - "Како разумети, сачувати и унапређивати ментално здравље младих" и др Александар Рамах - "Психоактивне супстанце и поремећаји настали њиховом употребом"), у зборнику се дају многобројна истраживања, планови, искуства и извештаји са терена (првенствено из различитих Домова ученика).
          У трећем свом делу зборник доноси различите више него драгоцене материјале за конкретан превентивни рад са омладином - у виду разрађених (ток, циљеви, литература, ...) превентивних програма, дебата, радионица, ... уз мноштво пропратног материјала.

          Најтоплије препоручујемо упознавање са овим материјалима како руководиоцима извиђачких јединица, просветним радницима, али исто тако и самој омладини!

          За лакше додатно упознавање са материјом зборника, ево и његовог садржаја:

Из садржаја зборника радова 'Знањем против зла - превенција болести зависности' стр.1 Из садржаја зборника радова 'Знањем против зла - превенција болести зависности' стр.2 Из садржаја зборника радова 'Знањем против зла - превенција болести зависности' стр.3

 

          /   Уз овај наслов препоручујемо вам и књигу исте тематике "Играј за Живот - дрога не. (2002.)", коју такође можете наћи на нашем сајту.

Преузето 52 пута