Идемо на излет - Миодраг Ненадовић (СИС 1967.) (''Моја мала књига''-свеска 2)