''МИ МЛАДИ НА СМОТРИ'' - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр. 4 (4. VII 1985.)

Насловница за извиђачке новине ''МИ МЛАДИ на Смотри'' - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - бр. 4, за 4. VII 1985. године
Аутор: 
Камило Ференчак, Крешимир Сикора, Руди Аљиновић, Бојан Бошњак, Боривој Бошњак, Младен Геровац, Ивица Грчар, Иван Искра, Марчела Јурман, Невен Крањчец, Бранко Шкробоња
Година: 
1985
Место издавања: 
Загреб
Опис: 

          "МИ МЛАДИ НА СМОТРИ" - Дневник Пете смотре извиђача Хрватске - је посебан серијал месечних извиђачких новина "Ми млади" који је пратио дешавања током Смотре (можете погледати и остале бројеве овог серијала).

Иза њега су стајали:

  • Главни и одговорни уредник: Камило Ференчак - Милко
  • Председник издавачког савета: Крешимир Сикора
  • Редакцијски колегијум: Руди Аљиновић, Бојан Бошњак (заменик главног и одговорног уредника), Боривој Бошњак, Камило Ференчак, Младен Геровац, Ивица Грчар, Иван Искра, Марчела Јурман, Невен Крањчец (помоћниг гл. и одг. уредника) и Бранко Шкробоња.

 

          Овај наслов је (уз и друге! :-) ) - дар нашем тавану за све Вас/нас :-) од Дамира Горника - Грге из О.И.''Владимир Назор'' - Карловац, који нам је овај наслов проследио у скенираном облику. Хвала му велико на дару и труду! :-)

Преузето 27 пута