НАШЕ ЈАТО (записци једног скавтског вође) - Милорад Мацура (1937.год.)

Насловна страна за књигу 'НАШЕ ЈАТО - записци једног скавтског вође' писца Милорада Мацуре из 1937. године у издању Нове скаутске библиотеке
Аутор: 
Милорад Мацура
Година: 
1937
Место издавања: 
Загреб
Опис: 

          Пред Вама је бисер старе предратне скаутске литературе – приручник за руковођење скаутско-извиђачком јединицом дат у форми извиђачког романа – из пера старог скаутског радника из Македоније (Скопља) – Милорада Мацуре Наше јато од Милорада Мацуре.

Ово издање из 1937. године потписује издавач и других познатих предратних скаутских наслова: НОСКАБИ (=Нова скаутска библиотека).

          Књига је уже намењена предводницима јата, међутим у суштини је намењена и млађим извиђачима (од којих поједини једног дана и буду предводници јата), и старијима који се интересују за вођење извиђачке јединице (и шире гледано, не само јата), и радницима из других бранши (просвете,...) који имају додира са организовањем рада са малишанима, те уопште онима који желе да кроз питкост књижевног штива и авантуру коју оно доноси – упознају рад извиђачке јединице, те циљеве и вредности скаутског/извиђачког покрета! Такође, вредност овог дела као и већине те предратне скаутске литературе - често може да буде оличена и у својеврсном позиву на константно преиспитивање и неко евентуално ново додатно промишљавање извиђачко-скаутског рада и у садашњим условима; те у том светлу – штиво може бити намењено и свим прегаоцима у данашњим Савезима извиђача.

          У књизи, поред описа оснивања и начина вођења скаутског јата, дато нам је и злата вредно „Писмо вође моје чете“ - у коме се дају и основна скаутско-педагошка упутства и смернице за рад са малишанима (уже скаутско гледано, али још како применљиво и у ширем контексту!): Писмо вође моје чете 1,Писмо вође моје чете 2,Писмо вође моје чете 3,Писмо вође моје чете 4,Писмо вође моје чете 5.

          Природно уклопљено у само штиво, дати су описи рада у јату и смернице за рад са полетарцима! Дат је пример организације састанка јата, те даља организација састанака по циклусима. Дати су описи закона и обећања полетараца, поздрав и испит полетарца, те неке напомене око вештина полетараца. Набројани су и описани и тражени захтеви за 1., 2. и 3. звезду код полетараца (не треба их бркати са нашим звездама за млађе извиђаче!).

          Као саставни и незаобилазни део скаутског рада, описана је и једна скаутско-извиђачка колонија – са њеним припремама и организацијом, самим извођењем, дешавањима на њој,...

          У књизи су дати и разни циљеви и вредности ка којима би скаути/извиђачи и скаутски покрет требали да теже. Поред већ поменутог „писма вође“, те поред разних других описа који се константно кроз књигу провлаче, имамо рецимо и један топао опис лепоте и значаја бриге о ближњима и старима (и „поштовања старости“ по речима баке из романа), чију вредност, значај и лепоту, бака којој су малишани помогли - успева срцем да изрази и унесе „само“ у једноставну молитвену жељу: „Бог их благословио. И тебе с њима, што их научи да поштују старост“!

          Књигу топло препоручујемо свима – и извиђачима и шире! :-)

Преузето 127 пута