Правилник о стицању звања ''Извиђачки инструктор'' (са пратећим документима) (СИЈ, Нови Сад 11.VI 1994.)

Правилник о стицању звања ''извиђачки инструктор'' (са пратећим документима), донет у Новом Саду 11.јуна 1994. године
Аутор: 
Извршни Комитет Скупштине Савеза извиђача Југославије
Година: 
1994
Место издавања: 
Нови Сад
Опис: 

Правилник о стицању звања ''Извиђачки инструктор'' у Савезу извиђача Југославије, који је на својој 2. Седници одржаној у Новом Саду 11.јуна 1994. донео Извршни Комитет Скупштине Савеза извиђача Југославије.

Уз Правилник су дата и пратећа документа:

  1. Упутство за примену Правилника о стицању звања извиђачког инструктора
  2. Методологија рада комисија приликом додељивања звања извиђачки инструктор
Преузето 41 пута