Правилник Савеза скаута Краљевине Југославије - О дисциплинској одговорности (из 1938.год.)

Омот за Правилник Савеза скаута Краљевине Југославије - О дисциплинској одговорности (из 1938.год.)
Аутор: 
Савез скаута Краљевине Југославије
Година: 
1938
Место издавања: 
Београд
Опис: 

Из едиције "Скаутског гласника" (орган Савеза скаута Краљевине Југославије) "ЗБОРНИК ПРАВИЛА И ПРАВИЛНИКА Савеза скаута Краљевине Југославије" IV, свеска 9: "Правилник о дисциплинској одговорности и дисциплинским судовима Савеза скаута Краљевине Југославије".

Правилник је ступио на снагу 1.августа 1938.године.

Преузето 40 пута