Програм Савеза извиђача Југославије и Начела за рад (Загреб 1979./1983.)

Програм Савеза извиђача Југославије и Начела за организирање, метод и садржај рада полетараца, извиђача виших разреда основне школе, извиђача омладинског узраста, брђана и њихових јединица - Загреб 1979./1983. године.
Аутор: 
Савез извиђача Хрватске
Година: 
1979
Место издавања: 
Загреб
Опис: 

Пун наслов: "Програм Савеза извиђача Југославије" и "Начела за организирање, метод и садржај рада полетараца, извиђача виших разреда основне школе, извиђача омладинског узраста (нацрт), брђана и њихових јединица".

Издато у Загребу, а година издања мало збуњује јер стоје и 1983. и 1979. година.

Основне целине су:

  1. Програм Савеза извиђача Југославије (Циљеви и задаци и њихово остваривање; Програмска основа организације; Остваривање програма; Чланство и организациона начела)
  2. Начела за организовање, метод и садржај рада полетараца и њихових јединица (Чланство и организациона начела, Руковођење јатом; Програм рада; Метод рада; Облици рада; Обећање; Евиденција чланства и активности; Програм летова)
  3. Начела за организовање, метод и садржај рада извиђача узраста виших разреда основне школе и њихових јединица (Чланство и организациона начела; Самоуправљање и руковођење јединицама извиђача млађег узраста; Програм рада; Метод рада; Облици рада; Завет и закони извиђача; Евиденција рада и чланства; Програм звезда за извиђаче млађег узраста; Допунски захтеви за извиђаче чланове специјализованих јединица)
  4. Нацрт начела за организовање, метод и садржај рада извиђача омладинског узраста и њихових јединица (Чланство и организациона начела; Самоуправљање и руковођење јединицама извиђача омладинског узраста; Програм рада; Метод рада; Облици рада; Завет и закони извиђача; Евиденција чланства и рада; Програм партизанских звезда за извиђаче омладинског узраста)
  5. Начела за организовање, метод и садржај рада брђана и њихових јединица (Чланство и организациона начела; Самоуправљање и руковођење клубовима; Програм рада; Метод и облици рада)
  6. Вештарства (овде је дат само њихов попис по категоријама)
Преузето 24 пута