Савез извиђача у општенародној одбрани и друштвеној самозаштити

Савез извиђача у општенародној одбрани и друштвеној самозаштити - Материјали VII Седнице Конференције Савеза извиђача Југославије, одржане 27. и 28. марта 1982. године у Сарајеву
Аутор: 
Излагачи 7. Седнице Конференције СИЈ: Ђајо Миралем, Цимерман-Катић Соња, Млађен Ковачевић, Владан Јановић, Иво Штајдохар, Владимир Панков, Хајдар Арифагић, Богић Богићевић, Марко Зековић, Миша Ненадовић, Милан Даљевић, Јакша Ковачев и др.
Година: 
1982
Место издавања: 
Сарајево - Београд - Тузла
Опис: 

Материјали 7. Седнице Конференције Савеза извиђача Југославије (одржане у Сарајеву 27. и 28. марта 1982.) - објављени у оквиру извиђачке библиотеке ''Јаворов лист''.

У контексту ангажмана извиђачких јединица у региону на помоћи угроженом становништву и санирању последица у актуелним трагичним поплавама (мај 2014.год.), те покренутим размишљањима о модусима будућих повезивања извиђачке организације са радом појединих државних органа, служби и сл. -&нбсп; можда и ови материјали појединцима буду интересантни у неким сегментима (и поред разних чисто идеолошких тадашњих разматрања, ...) - рецимо излагања Хајдара Арифагића (СИБиХ), Јакше Ковачева (СИХ), Владе Милића (СИ Општине Ниш), ...

Пун списак излагача (чија су излагања обухваћена у књизи поред основних реферата Савеза извиђача БиХ, СТ Словеније, СИ Хрватске и СИ Србије):

Ђајо Миралем, Цимерман-Катић Соња, Недељковић Небојша, Велимир Милошевић, Иво Штајдохар, Владимир Панков, Хајдар Арифагић, Богић Богићевић, Марко Зековић, Милан Даљевић, Јакша Ковачев, Млађен Ковачевић, Миша Ненадовић, Денда Александар, Момчило Живковић, Владо Милић, Стјепан Трговец, Томислав Ковачевић, Никола Петровић, Ризо Бисер, Хилда Полше, Алеша Кренкер и Владан Јановић.

Преузето 43 пута