''СВИЈЕТ СКАУТА'' - Часопис извиђача Хрватске, број 26 - листопад (октобар) 2005.