СЦЕНЕ - Изузетни извиђачки центри за природу и животну средину - Почетни пакет (SCENES - Scout Centres of Excellence for Nature and Environment)

SCENE - Izuzetni izviđački centri za prirodu i životnu sredinu - Početni paket (SCENES - Scout Centres of Excellence for Nature and Environment)
Аутор: 
World Scout Bureau (превод Ненад Томовић и Милутин Милошевић)
Година: 
1997
Место издавања: 
Београд (оригинал - Geneva, Switzerland)
Опис: 

Наслов оригинала:
''SCENES - Start-Up Kit'' - World Scout Bureau, изд. World Scout Bureau, Geneva (Switzerland) 1997.

 
Преузето 21 пута