Савез извиђача Југославије

Правилник о одликовањима и признањима у Савезу извиђача Југославије донет у Новом Саду 11.VI 1994.
Правилник о међународној сарадњи у Савезу извиђача Југославије, донет у Новом Саду 11.јуна 1994.године
Правилник о заставама у Савезу извиђача Југославије, донет на Седници у Новом Саду 11.VI 1994.године
Правилник о евиденцији чланства и активности у Савезу извиђача Југославије, донет у Новом Саду 11.VI 1994.године
Покажи и уради - међународни пројектни пакет заштите природе (Део јединственог глобалног програма за заштиту природе Светског скаутског бироа и Светског фонда за дивље животиње којим је обухваћено 140 скаутских земаља)
Очистимо свет - водич за кампању (Савез извиђача Југославије, 2001)
О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА САВЕЗА ИЗВИЂАЧА - материјал југословенског саветовања одржаног у Сарајеву 31.окт. и 1.нов. 1964.год. (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 1)
О НЕКИМ НАЧЕЛНИМ ПИТАЊИМА ИЗ РАДА ИЗВИЂАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - материјали Скупштине СИЈ одржане у Скопју 13. и 14. маја 1967. (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 5)
Насловна страна извиђачког издања - НОВИНЕ СМОТРЕ - дневник Осме смотре извиђача Југославије, издатог 2.јула 1987.године у Београду
ИЗВИЂАЧКА ВЕШТАРСТВА (Савез извиђача Југославије, Београд 1966.)
ДАЉИ РАЗВОЈИ И ПЕРСПЕКТИВЕ САВЕЗА ИЗВИЂАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ - материјали 7. Скупштине СИЈ одржане у Загребу 31. маја 1969. (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 6)
Омот за извиђачки часопис Јаворов лист, број 3 за децембар 1986. године
Јаворов лист, 1984, бр.1 - мај
Омот за извиђачки часопис ''Јаворов лист'' бр.1, за април 1983. (5.година излажења).

Pages

Subscribe to Савез извиђача Југославије