Драги цитати

       1.  "Љубав је једини ваздух који сам удисао, и осмех једини језик који на свету разумем."

                                                                                                        - Мирослав Мика Антић

       2. "Тражти оно што је истинито не значи тражити оно што је пожељно."
                                                                                    - Ками

       3.  "Тако је тужно радовати се сам."
                                        - Лесинг

       4. "Можеш шта хоћеш, али не и докле хоћеш!"