Literatura za organizovanje i sprovođenje taborovanja, kampovanja, izleta, ...

Pripreme za taborovanje - konačari na odmoru u šatoru nakon napornog dana :-) - Literatura za organizovanje i sprovođenje taborovanja, kampovanja, izleta, života u prirodi - u ponudi svima na našem sajtu

          Polako počinje period organizacije i potom odlazaka na razna taborovanja, logorovanja, kampovanja, izlete višednevne i jednodnevne, ... odnosno period raznih vrsta boravaka u prirodi i druženja koji zahtevaju i određeno predznanje (ili obnavljanje istog) - kako po pitanju poznavanja prirode i boravaka u njoj, tako isto i po pitanju organizacije takvih događaja.

          U svemu ovome verujemo da vam od velike pomoći može biti i literatura "Sa našeg tavana" iz kategorije ''Izviđačko taborovanje (život u prirodi pod šatorom)'' koju na datim linkovima možete pronaći grupisanu na 2 načina - kao:

1) osnovnu preglednu listu naslova

2) grupisane naslove sa njihovim slikovnim predpregledom.