Operativni planovi rada za izviđačku sekciju u Prosvetnom sistemu Srbije - prekorisni dar Jovana Kocevskog!

Jovan Kocevski Tavančetu na dar - Operativni planovi za izviđačku sekciju u Prosvetnom sistemu Srbije          Velikim darom Jovana Kocevskog - pred vama je neverovatno korisna priprema za rad sa mlađim izviđačima, odn. "Operativni plan rada za izviđačku sekciju" za rad sa mlađim izviđačima u okviru Osnovne škole.

          Ko god je imao prilike da se susretne sa radom u Prosveti zna koliko su važni operativni planovi i koliko je veliko olakšanje kada ih imate već gotove, pripremljene!
Stoga Jovane - neizmerno hvala na prekorisnom daru za korisnike Tavančeta (prvenstveno za one koji će imati prilike da šire izviđačaštvo i u okviru Prosvetnog sistema Srbije)! :-)

          Inače Jovan nam je poslao čitav komplet tih Operativnih planova za sve izviđačke uzraste u sklopu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja:

  1.  PLANOVI RADA za POLETARCE - slobodne aktivnosti - osnovnoškolci (2018.god.)
  2.  PLANOVI RADA za MLAĐE IZVIĐAČE - izviđačke sekcije - osnovnoškolci (2018.god.)
  3.  PLANOVI RADA za STARIJE IZVIĐAČE - izviđačke sekcije - srednjoškolci (2018.god.)