Čitanje karata i orijentacija - A. Petrović (1971.)