Bilten Saveza izviđača Srbije - 1986.god., br.3-4, mart-maj

Bilten Saveza izviđača Srbije - 1986.god., broj 3-4 za mart-maj
Autor: 
Savez izviđača Srbije
Godina: 
1986
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

U sklopu ovog broja nalazi se i ''Prilog Biltena SIS'' - ''Izviđačka škola'' broj 8: ''Načela za organizovanje, metod i sadržaj rada poletaraca i njihovih jedinica''.

Preuzeto 12 puta