Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

Dnevnik logorovanja (SIH, 1977.) (sa naknadnim beleškama sa taborovanja SIO SU ''Boračko jezero '84.'')