ELABORAT akcije "Ja sam subotički izvidjač", održane 28.februara 1998. u Subotici