ELABORAT taborovanjа SIV OK Subotica - "Boračko jezero '89"

ELABORAT taborovanjа SIV OK Subotica - "Boračko jezero '89"
Autor: 
U ime SIV OK Subotica - Rudić Aleksandar i Živojin Ilić
Godina: 
1989
Mesto izdavanja: 
Subotica
Opis: 

          Pripremna dokumentacija za planiranje i izvođenje izviđačkog taborovanja članova Saveza izviđača Opštine Subotica na Boračkom jezeru tokom leta '89.

          Od dokumenata tu su objedinjeni:

  1. Odluka o organizovanju taborovanja
  2. Odluka o formiranju štabova za taborovanje
  3. Program rada sa prilogom (uslovi za polaganje veštarstva, uslovi za održavanje takmičenja iz izviđačkih veština)
  4. Plan putovanja
  5. Raspored dnevnog vremena
  6. Plan ishrane
  7. Pregled opreme za taborovanje
  8. Dužnosti članova štaba tabora
  9. Dužnosti unutrašnjih organa tabora (dežurnog, požarnog, dežurni vod).
Preuzeto 93 puta