Izveštaj sa 3. Šumske škole Saveza izviđača Srbije - ''Rajac 2000'' (15.-29.jul 2000.)