Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

''Izviđačke novine'', list Saveza izviđača Crne Gore, br. 2 - april 1984.

Naslovna strana lista Saveza izviđača Crne Gore ''Izviđačke novine'', broj 2 za april 1984. godine
Mesto izdavanja: 
Titograd
Opis: 

Centralna tema ovog broja su pripreme za tada predstojeću IV Smotru Saveza izviđača Crne Gore, održane kod Plavskog jezera od 2. do 14.jula 1984.godine.

Preuzeto 22 puta