Izvidnički hod - Orijentacioni kros - Osnovi prestrojavanja (izvidnički priručnik)

Izvidnički hod - Orijentacioni kros - Osnovi prestrojavanja  (izvidnički priručnik), izdaje Savez izvidnika Srbije, Beograd 1955.
Autor: 
Slavko Lisavac, Ljubomir Lacković, Jovan Hadži-Pešić
Godina: 
1955
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Autori po poglavljima:

  1. Slavko Lisavac - "Izvidnički hod";
  2. Ljubomir Lacković - "Orijentacioni kros";
  3. Jovan Hadži-Pešić - "Osnovi prestrojavanja".
Preuzeto 204 puta