''Javorov list'' - broj 37, novembar 1996. [''Javorov list'' u novom ruhu]

''Javorov list'' - broj 37, novembar 1996. [''Javorov list'' u novom ruhu]
Godina: 
1996
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Prvi broj obnovljenog časopisa "Javorov list" u izdanju Saveza izviđača Jugoslavije, Saveza izviđača Srbije i Saveza izviđača Crne Gore.

Preuzeto 18 puta