KROKI P.B. i druge skice sa Izviđačko-partizanskog višeboja "Subotica '81."

KROKI P.B. i druge skice sa Izviđačko-partizanskog višeboja 'Subotica '81'
Autor: 
Savez izviđača opštine Subotica
Godina: 
1981
Mesto izdavanja: 
Subotica
Opis: 
Višeboj je održan 29.-31.maja 1981. u Subotici.
Preuzeto 143 puta