Materijal sa taborovanja Saveza izviđača opštine Subotica - "Boračko jezero '84"

Omot za Materijal sa taborovanja Saveza izviđača opštine Subotica - ''Boračko jezero 1984.''
Autor: 
Savez izviđača opštine Subotica
Godina: 
1984
Mesto izdavanja: 
Subotica, Boračko jezero
Opis: 

Materijal korišćen tokom letovanja/taborovanja Saveza izviđača opštine Subotica na Boračkom jezeru 1984.godine.

Preuzeto 20 puta