Prevazilaženja specifičnog problema sa očitavanjem pdf fajlova u web pregledaču (sa kojim su se neki susreli i na našem sajtu)

Veliki poglavica sajta

          Zahvaljujući korisniku "Moke", koji nam je prvi skrenuo pažnju na problem (doduše da se radi o ozbiljnijem problemu shvatili smo nažalost tek kasnije pošto dugo kod sebe nismo uspeli da ga reprodukujemo i detektujemo) - u prilici smo da onim pojedincima koji su se takođe sa ovim problemom susreli - ponudimo asistenciju za specifičan relativno ozbiljniji problem koji ume ponekad da se javi kod očitavanja i naših pdf fajlova u web pregledaču (ali kod ovog problema čak i ako ste određenim postupkom prvo sačuvali fajl na Vaš kompjuter, pa ga tek onda pregledali!).

          Odmah da naglasimo sa našim fajlovima je sve ok! :-) - A to je i Vama i nama ohrabrujuće, jer znači da uz određena podešavanja možemo problem da prevaziđemo! Kod ovog problema radi se o specifičnoj nesavršenosti podešavanja za pregledanje (specifično obrađenih) pdf fajlova u web pregledaču. Za sada, problem smo uspeli da registrujemo u Firefox-u, pa ćemo kod navođenja opcija za prevazilaženje ovog problema, drugo detaljnije i temeljnije ponuđeno rešenje bazirati na podešavanjima u Mozilli.

 

KARAKTERISTIKE OVOG PROBLEMA:

          Ako imate dodira sa ovim problemom uglavnom ćete registrovati nešto ovog tipa.

Bilo da pregledate dokument u web pregledaču (obično Vam se tada u Firefox-u pojavljuje nešto ovako: web pregledac ne moze da ocita pdf 1), ili ga pak na specifičan način prvo sačuvate na Vaš kompjuter - pri pokušaju da pregledate pdf fajl - traži Vam lozinku (koja inače nije potrebna ni za pregled ni za štampanje naših dokumenta!), ili javlja poruku o korumpiranosti fajla, neispravnost pdf-a, nemogućnosti njegovog otvaranja il' sl.

 

UZROCI PROBLEMA:

          Uprošćeno govoreći uzroci ovog problema su sledeći.

          1. Ako ste pdf pokušali u ovom scenariju da otvorite u web pregledaču on to nije uspeo da odradi kako treba, prosto jer mu (tj.specifično obrađenim pdf dokumentima) sadašnjim svojim razvojem i specifičnim podešavanjima nije dorastao bez pripomoći odgovarajućeg "spoljašnjeg" programa za očitavanje pdf fajlova.

          2. Ako ste pak pokušali pri prisustvu ovog problema a preko dijalog prozorčeta koji Vam se pojavi da sačuvate fajl na kompjuter i potom ga pregledate - zapravo niste sačuvali autentičan pdf dokument koji je okačen na našem sajtu već da amaterski kažemo: svojevrsni "lažnjak"! To možete da proverite i upoređivanjem veličine fajla na Vašem kompjuteru [desni klik na fajl, pa opcija "Properties" i tamo gledate stavku "Size"] i onoga što je kao veličina navedeno na sajtu [na linku za pdf fajl ispod "Dokument u prilogu" Dokument u prilogu pri kraju imena fajla u zagradi je kod većine navedena i njegova veličina!].

          Ovo su bile karakteristike i uzroci, a sad da vidimo kako prevazići problem.

 

OPCIJE ZA PREVAZILAŽENJE PROBLEMA

          Za ovaj problem ponudićemo Vam 2 opcije. Jednu opštijeg tipa (možete njome prevazići i neke slične probleme koje imaju neki drugi uzrok) koja Vam prosto omogućava da pregledate dokument, ali ne rešava problem; i drugu koja je temeljnija, rešava uzrok ovog problema i time ga trajno otklanja. Jedini problem sa ovom drugom opcijom je što je možda malo zahtevnija za neke korisnike sa prosečnim poznavanjem rada na kompjuteru, no nadamo se da ćemo i njima uspeti objasniti postupak.

 

Opcija 1 (opštijeg tipa):

          Skinite prvo fajl na Vaš računar na tačno ovde naveden način, pa ga tek potom pregledajte.

          Postupak za skidanje fajla je: desni klik na link gde se na sajtu nalazi okačen pdf fajl (ispod pomenutog "Dokument u prilogu"), u meniju koji se potom pojavio odaberete opciju "Save link as..." (="Sačuvaj link kao...") i odaberete ime i mesto gde ćete fajl sačuvati.

          Kada ste ovako sačuvali fajl, da slučajno ne bi bilo nekih iznenađenja - ipak prvo pregledajte (na način koji smo prethodno u tekstu to objasnili) - da li je veličina fajla na sajtu i na Vašem kompjuteru identična, ako jeste - trebalo bi da možete bez problema da otvorite fajl (dvoklikom mišem na njega) sa nekim na Vašem kompjuteru instaliranim programom za pregled pdf fajlova (koji Vam je za ovo neophodan!, a ako ga nemate mi lično Vam od mnogih programa za tu namenu možemo recimo preporučiti besplatan a kvalitetan program FoxitReader).

 

Opcija 2 (kompleksnija, ali koja uklanja uzrok ovog problema u Firefox-u):

          Kao prva i osnovna napomena - za ovu soluciju - obavezno morate na Vašem kompjuteru već imati instaliran neki program (ne mnogo staru verziju!) za pregled pdf fajlova (recimo: AdobeReader, FoxitReader, AdobeAcrobat,...).

          Kao drugo - ovaj problem (pa i njegovo rešenje) smo detektovali za sada samo u Firefox-u sa njegovim osnovnim podešavanjima, pa evo šta je neophodno da u njemu promenite.

          1. Potrebno je da odete na "Tools" (="Alati") -> "Options" ("Opcije").

          2. Kada Vam se otvori prozorče za opcije – odete na jezičak/Tab koji nosi naziv „Applications“ (="Aplikacije") tab ''Applications'' u Opcijama.

         3. U tom jezičku („Applications“) treba da potražite u stupcu „Content Tipe“/“Tip sadržaja“ (il kako su to već preveli) vrste dokumenata (jedan ili više!) koje u sebi nose naziv PDF (ili „Portable Document Format“): PDF - Use Foxit Reader Plugin for Mozilla.

          4. Kada ste našli te stavke, za svaku o njih radite sledeće. – Pored u stupcu „Action“ kliknite na ponuđenu/trenutno podešenu opciju da biste je izmenili.

Pojaviće Vam se izbornik gde Vam se standardno kao prve tri opcije nude: „Preview in Firefox“ (="Pregledaj u Firefox-u"), „Always Ask“ (="Uvek pitaj") i „Save File“ (="Sačuvaj fajl"). – Imajte u vidu da korišćenje bilo koje od ove tri opcije vodi ka problemu koji opisujemo, tako da ništa od toga ne treba izabrati!

Takođe, recimo kod nas i opcija koju imamo: „Use FoxitReader.Document (default)“ – vodi istom problemu, pa i nju treba preskočiti ako je i Vi imate!

Ako imate neki standardniji program za pregled PDF dokumenata instaliran na kompjuteru, trebalo bi da imate ponuđenu i 4./5. opciju koja nam je potrebna - nešto ovako (recimo ako imate instaliran Foxit Reader, koga lično preporučujemo): „Use Foxit Reader Plugin for Mozila (in Firefox)“ ili slično gde se pominje taj neki spoljašnji program za pregled pdf dokumenata i njegov Plugin/dodatak (ako nije ništa navedeno onda se ide na ponuđenu opciju „Use other“ (=Uzmi/koristi drugo") pa se „ručno“ na kompu traži odgovarajući program, ali to već može imati 100 varijanti zavisno od Vašeg sistema pa mi ne bismo sad ulazili u to detaljisanje).

          5. Kada ste odabrali to gore navedeno korišćenje spoljašnjeg plugina/dodatka - kliknite na OK i zatvorite prozorče "Options"/„Opcije“.

          6. Za svaki slučaj, da biste bili sigurni da su nova podešavanja i aktivirana – restartujte Firefox i sada slobodno pokušajte da na sajtu otvorite pdf dokument ili ga sačuvate na kompjuter na neki uobičajen način (preko dijalog prozora ili sl.) – problem bi trebao da je prevaziđen!

 

PS    Opcija 2a (moguće automatsko postizanje efekata "opcije 2"):

          Efekte koje dobijate primenom gore opisane "opcije 2", automatski možete dobiti (često, ali ne i obavezno! - zavisno i od specifičnosti Vašeg sistema) i svežom instalacijom odgovarajućeg pdf pregledača uz odabir specifičnih opcija tokom instalacije programa. Ovo je čisto još jedan pokušaj rešavanja problema za one koji su zbunjeni ponuđenom opcijom 2 i/ili one koji svakako još nemaju instaliran odgovarajući program za pregled pdf fajlova. Suština je pak, da je u "opciji 2" opisan koren problema pa mu možete i sami "doskakati" na Vaše specifične "fore" ;-) !

          Kod ove "2a opcije" treba da prilikom sveže instalacije odgovarajućeg pdf pregledača podesite sledeće (mi ćemo Vam dati ilustracije kako to izgleda kod instalacije već pomenutog FoxitReader-a):

          1. Prilikom selektovanja komponenti za instalaciju Selektovanje komponenti kod instalacije FoxitReader-a - podesite da Vam program instalira dodatak (add-on, plugin) za web pregledač: Foxit Add-on za Mozillu .

          2. Kod dodatnih podešavanja FoxitReader - Additional Tasks, podesite da Vam taj program bude podrazumevani za pregled pdf fajlova i da Vam na netu pdf fajlove pokazuje u web pregledaču (kod instalacije FoxitReader-a to izgleda ovako: Foxit Reader options - default pdf viewer, and show pdf files in browsers).

          I to bi bilo to. :-)

 

          Ovo su rešenja do kojih smo mi došli nakon susreta sa pomenutim problemom, međutim, za slučaj da kod Vas ova ponuđena rešenja nisu delotvorna ili je pak kod Vas nešto drugo po sredi – molim Vas kontaktirajte nas, pa da pokušamo zajednički nekako drugačije da prevaziđemo tu ili neku drugu neprijatnost u vezi pregleda postavljene literature!

 

          Takođe, u slučaju problema sa pregledom okačenih na našem sajtu pdf dokumenata, molimo pogledajte i neke napomene opšteg tipa.