PRIBELEŠKE STAROG VUKA (Radomira Vasića) iz 1930. godine - sa 4.tečaja Šumske škole za vođe Saveza izviđača i planinki Kraljevine Jugoslavije

PRIBELEŠKE STAROG VUKA (Radomira Vasića) iz 1930. godine - sa 4.tečaja Šumske škole za vođe Saveza izviđača i planinki Kraljevine Jugoslavije
Autor: 
Stari Vuk (Radomir Vasić)
Godina: 
1930
Mesto izdavanja: 
Šumska škola za vođe Saveza izviđača i planinki Kraljevine Jugoslavije na Kaluđerskim Kolibama
Opis: 

          Draguljče, biserče, suvo zlato!!! heart - za sve nas na Tavančetu!!! :-)

          Pred vama je rukopis Radomira Vasića (izviđačkog imena: Stari Vuk) iz 1930.godine, sa beleškama sa 4.tečaja Šumske škole za vođe Glavnog stana Saveza izviđača i planinki Kraljevine Jugoslavije (održane na Kaluđerskim Kolibama).

          Na oko 160 strana (153+8) - tu se nalaze zapisi sa 43 održana časa Šumske škole.
Po zapisu o trenutnoj-prolaznoj urednosti sveske polaznika (na 83.strani u našem pdf fajlu) - vidimo da je škola održana negde tokom avgusta 1930. godine (ocena je data 16.avgusta 1930.).

          Šta je sve tu? - Pa prosto rečeno - nema čega nema!?!! :-)

Od tema tu su recimo (delom izdvojeno po časovima):

 • O vođi
 • Šatori i logorski patenti
 • O viteštvu i istoriji skautizma
 • Vutkraft indijans
 • Značarstvo
 • Ustav i pravila
 • Krokiranje
 • Dijagram (tadašnje) organizacije Saveza izviđača i planinki Kraljevine Jugoslavije
 • Morze
 • Skautska metodika (u 2 dela)
 • Zemljani radovi
 • Topografski ključ i čitanje karata
 • Vodni sistem (u 2 dela)
 • Administracija (+ Načela službene prepiske, Vođenje knjiga, ...)
 • Šatori i jarbol
 • Simbolika (uz brojne konkretne primere) (u 2 dela)
 • Čitanje priručno za vođe
 • Higijena - ishrana
 • Čvorovi
 • O vatrama i ložištu
 • Fizičko vaspitanje
 • Ljubav prema prirodi - život u šumi
 • Prva pomoć
 • Zvezdarstvo (u 2 dela)
 • Organizovanje logora i logorovanja
 • Odmeravanje i ocenjivanje (u 2 dela)
 • Mostarstvo (u 2 dela)
 • Umivaonici i kupatila
 • O igrama
 • Traganje
 • O duvanu
 • Slovenska mitologija
 • Tipi [?] (vrsta svečanog upravnog indijanskog šatora, gde je uz podražavanje kasnije i čitava igra među izviđačima)
 • Samoodgoj
 • Alkohol
 • Tajna pisma (Japanski metod, Indijanski metod, Semafor (ne naš sadašnji!), Mreža, Uvijanje oko motke, ...)

 

          Od predavača, tu po izviđačkim imenima vidimo da su bili: Dobro Srce, Stari Bor, Nemirni Plamen, Old Šaterhand, Crni Vuk, Stari Vuk, Tarsin i Hasaki (a možda i još neko, ovo su imena predavača "skinuta" sa zabeleženih časova).

          Pored Starog Vuka (Radomira Vasića), od tečajaca tu su bili i: Miodrag Miljković, Napeti Luk, Tarzanov Sin, Crveni Plamen (Slavko Vujić), Uglješa Dimitrijević, ...

(Neki potpisi učesnika: Spisak tečajaca 4.tečaja Šumske škole za vođe Saveza izviđača i planinki Kraljevine Jugoslavije Spisak tečajaca 4.tečaja Šumske škole za vođe S.I.P. Kraljevine Jugoslavije)

Preuzeto 202 puta