RAD SA POLETARCIMA - Dečaci i devojčice, život u jatu, nekoliko saveta za predvodnike/ce

Omot za radni materijal RAD SA POLETARCIMA - Dečaci i devojčice, život u jatu, nekoliko saveta za predvodnike/ce
Autor: 
Preuzeto iz materijala Svetske organizacije skautskog pokreta
Godina: 
2004
Mesto izdavanja: 
Bačka Topola
Opis: 
          Radni materijal za radionice za predvodnike i predvodnice preuzet iz materijala Svetske organizacije skautskog pokreta, a izdat u sklopu akcije: ''Ura raspust'' - Susret poletaraca i pčelica - Bačka Topola 19. i 20. jun 2004. godine.
 
          U razradi lika, karakteristika i potrebnih znanja predvodnika jata, skripta naglašava značaj poznavanja uzrastnih razvojnih karakteristika dečaka i devojčica od 7 do 11 godina, sagledavanja njihovog funkcionisanja u grupi, ali isto tako i važnost posmatranja svakog od njih kao neponovljive i zasebne ličnosti sa svim njenim ličnim osobenostima, kontekstima, te u skladu sa tim i ostvarivanja i specifičnog ličnosnog kontakta sa mališanima!
          Kada se opisuje i razrađuje preporučeni model/uzor predvodnikovog/predvodničinog pristupa jatu - koristi se sjajno (prosvetari bi tu još kako imali šta da nauče, te uz specifične intervencije preuzmu!) poređenje sa starijim bratom i starijom sestrom (uz navođenje i potrebne specifične nadogradnje tog odnosa/modela specifičnim odgovornostima,...)!
Evo i jednog (od mnogih) sjajnog citata o značaju i prednostima tog preporučenog odnosa:
"Stariji brat ili sestra se igraju sa mlađim bez pretvaranja da su mlađi nego što zapravo jesu, ne ispadaju detinjasti, a imaju zadivljujuću sposobnost da snize svoje vlastite mogućnosti kako bi mlađi mogli razviti svoje. Stariji brat ili sestra uvek žele najbolje za mlađeg i dok se igraju oni ih predvode, štite i ispravljaju bez kažnjavanja i stariji brat ili sestra su ushićeni zbog uzora koji predstavljaju: mlađi žele da prolaze kroz avanturu sa njima, oni ih vole, poštuju šta stariji kažu i osećaju da mogu otvoriti svoja srca pred njima."
 
          Definitivno preporuka za pregled ovog kratkog ali sadržajnog i u praksi neverovatno dragocenog materijala - kako za samog predvodnika/predvodnicu, isto tako (i ono što je najvažnije!) i za mališane kojima su okruženi i koji će imati priliku da osete blagodeti takvog pristupa! :-)
 
Preuzeto 204 puta