Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SAN '99 (elaborat za međunarodni izviđački kamp poljske izviđačke organizacije ZHP)

SAN '99 (elaborat za međunarodni kamp koji je organizovala poljska izviđačka organizacija ZHP)
Autor: 
Savez izviđača Srbije
Godina: 
1999
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Elaborat i poziv za učestvovanje na međunarodnom kampu izviđača i planinki, koji je organizovala poljska izviđačka organizacija ZHP.

SAN je produžetak tradicije Džemborija Slovenskih skauta, prvi put održanog u Pragu 1931. godine.

Dokument u prilogu: 
Preuzeto 11 puta