Scouting in Korea (Korea Scout Association)

Scouting in Korea (Korea Scout Association)
Autor: 
Korea Scout Association
Mesto izdavanja: 
Seoul (Korea)
Opis: 

Osnovno upoznavanje sa istorijatom i organizacijom skautskog pokreta u (Južnoj) Koreji, na engleskom jeziku.

Detaljnije informacije možete potražiti i na zvaničnom sajtu Saveza skauta Koreje (engleska varijanta) >>.

Preuzeto 10 puta