Speleološki priručnik - 1. svezak

'Speleološki priručnik - 1. svezak' - naslovna strana - izdao Planinarski savez Hrvatske - Komisija za speleologiju u Zagrebu 1986.godine
Autor: 
grupa autora - Vlado Božić, Hrvoje Malinar, Romana Lattinger, Nikola Tvrtković, Darko Rukavina
Godina: 
1986
Mesto izdavanja: 
Zagreb
Opis: 

          Prva sveska "Speleološkog priručnika", koju je izdao Planinarski savez Hrvatske - Komisija za speleologiju u Zagrebu 1986. godine, u sebi sadrži sledeće članke / studije:

          1. "Školovanje speleološkog kadra" - Vlado Božić

U ovom članku je takođe dat i pregled objavljene speleološke literature u Jugoslaviji do 1986. godine, uz komentar na iste, te u tom svetlu pojašnjenje povoda za objavljivanje ovog "Speleološkog priručnika".

          2. "Špiljska meteorologija" - Hrvoje Malinar

Podteme koje se u studiji obrađuju su: Temperatura i vlaga vazduha, Temperatura tla i vode u podzemlju, Cirkulacija vazduha u podzemlju, Osobine pećinskog vazduha i pojava ugljendioksida, Svetlo i akustični fenomeni u podzemlju. Uz ovo dat je i spisak korišćene literature koja se bavi ovom oblašću.

          3. "Živi svijet podzemlja" - Romana Lattinger i Nikola Tvrtković

Uz ilustracije različitih kopnenih i vodenih pećinskih životinja, u studiji su obrađeni i sledeći podnaslovi: Staništa (biotopi) u podzemlju, Skupine živih bića koje nalazimo u podzemlju (bakterije, biljke, životinje), Principi postupanja sa biološkim materijalom (sabiranje, transport živih životinja, konzerviranje, etiketiranje), Podaci koji se unose u izveštaj o biološkom istraživanju, Zaštita faune u podzemnim objektima, Institucije i osobe u SR Hrvatske koje se bave speleologijom. Na kraju je takođe dat spisak relevantne literature za ovu oblast koja je korišćena u studiji.

          4. "Špiljski sedimenti i njihov paleontološki i kulturni sadržaj" - Darko Rukavina

Uz razne grafikone te literaturu koja je korišćena, u studiji su obrađeni i podnaslovi: Sedimenti, Paleontološki sadržaj sedimenata, Kulturna razdoblja, i Iskopavanje sedimenata.

Preuzeto 140 puta