TEZE za sve teme obrazovanja vođa četa izviđača mlađeg uzrasta

Omot za knjigu TEZE za sve teme obrazovanja vođa četa izviđača mlađeg uzrasta - autora Bojan Bošnjak, izdato u Zagrebu 1984.godine
Autor: 
Bojan Bošnjak
Godina: 
1984
Mesto izdavanja: 
Zagreb
Opis: 

          Po rečima autora, Bojana Bošnjaka, u predgovoru - ova brošura je namenjena organizatorima i predavačima obrazovanja vođa četa izviđača mlađeg uzrasta, predavačima na seminarima za nove starešine izviđačkih jedinica, izviđačkim instruktorima i ostalima koji se bave organizacijom rada izviđača mlađeg uzrasta.

          Ona je nastavak, tj. drugi deo priručnika "Obrazovanje vođa četa izviđača mlađeg uzrasta" (SIH, 1980.god.), koji donosi konkretna uputstva za izvođenje svake teme programa obrazovanja vođa četa mlađeg uzrasta. Za svaku tu temu ponaosob, brošura donosi:

  • program teme
  • metode rada i opseg teme (vreme u satima)
  • literaturu za predavača i polaznika tečaja
  • specifikaciju potrebnih rekvizita
  • teze za teorijsko izlaganje i praktičan rad
  • napomene predavaču
  • potreban nivo reprodukcije znanja

         

Preuzeto 69 puta