Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

Vodič prvomajske akcije izviđača Hrvatske ''Lika '84''

Prvomajska akcija izviđača Hrvatske ''Lika '84''
Autor: 
Bjažić Slavko, Petrić Marijan, Mihailović Vladimir, Grgurić Nenad, Petrić Zdenka
Godina: 
1984
Mesto izdavanja: 
Zagreb - Varaždin
Preuzeto 20 puta