VODNA SVESKA (Izvidnički dokumentacioni centar ''dr Miloš Popović'', Beograd)

Vodna sveska. Sveska za administraciju i evidenciju rada voda izviđača, u izdanju Izvidničkog dokumentacionog centra ''dr Miloš Popović'' iz Beograda.
Autor: 
Rastislav Milojević, Boban Prodanović, Vasilije Kostić, Miroslav Stojković, Tomislav Nikolić, Vera Đurović
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Sveska za administraciju i evidenciju rada voda izviđača, u izdanju Izvidničkog dokumentacionog centra ''dr Miloš Popović'' iz Beograda. Pri izradi ove vodne sveske konsultovana je sledeća literatura:

 1. Vodna knjiga - Savez skauta Kraljevine Jugoslavije
 2. Vodna knjiga - Savez izviđača Jugoslavije.

Od administrativnih rubrika u svesci, tu su:

 1. Opis znaka i imena voda
 2. Istorijat voda
 3. Fotografija voda
 4. Popis članova i lični podaci
 5. Aktivnosti voda (opis aktivnosti, tabela aktivnosti, važnije aktivnosti voda)
 6. Uspeh u školi (uspeh po tromesečjima, beleške o kontroli uspeha)
 7. Članarina
 8. Knjiga blagajne (tabela knjige blagajne, beleška o kontroli blagajne)
 9. Pregled inventara (spisak inventara, beleške o kontroli inventara)
 10. Vodni dnevnik
 11. Adresar
 12. Uspomene
Preuzeto 102 puta