''Za sada bez dobrog naslova'' - List izviđača Subotice, br.1 (17. april 1989.)

Naslovna strana prvog broja Lista izviđača Subotice koji je nosio radni naslov ''Za sada bez dobrog naslova'', izdat 17.aprila 1989.godine
Autor: 
Andrej Kunkin, Anita Lijović, Olivera Šimun, Kovacs Nelli, Dijana Dimić, Tomislav Stevanović, Zoran Vejić, Fleisz Eduard - Ubul, Jovan Mickoski - Micko
Godina: 
1989
Mesto izdavanja: 
Subotica
Opis: 

Prvi broj novog lista izviđača Subotice koji je nosio radni naslov ''Za sada bez dobrog naslova'', izdat 17.aprila 1989.godine.

Glavni i odgovorni urednik je bio Kunkin Andrej. Redakciju su činili: Anita Lijović, Olivera Šimun, Kovacs Nelli, Dijana Dimić, Tomislav Stevanović i Zoran Vejić. Za ilustracije je bio zadužen Fleisz Eduard - Ubul, dok je tehničko uređenje bilo u rukama Jovana Mickoskog - Micka.

 

Preuzeto 15 puta