Znanjem protiv zla - prevencija bolesti zavisnosti (zbornik radova) (2003.)

Znanjem protiv zla - prevencija bolesti zavisnosti - zbornik radova iz 2003. godine
Autor: 
urednik: prof.dr Miroslav Milojević; programski odbor: Svetlana Dankuc, dr Jakov Kišjuhas, dr Lidija Kozarčanin, Maja Jović, Olgica Momčilović, Predrag Rudić
Godina: 
2003
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

          Zbornik radova i izveštaja sa savetovanja ''Znanjem protiv zla - prevencija bolesti zavisnosti'' održanog u Apatinu 24. i 25. januara 2003.godine u organizaciji Ministarstva prosvete i sporta, odn. Sektora učeničkog i studentskog standarda.

          Sa primarnim ciljem da omogući širu i potpuniju razmenu iskustava, kvalitetniji dalji rad u postojećim preventivnim aktivnostima u domovima učenika, da bude podsticaj za proširenu i dalju edukaciju vaspitača, stručnih saradnika i rukovodilaca vaspitnog rada - zbornik se šire gledano obraća svim osobama koje su pozvane da rade na različitim vidovima vaspitavanja i obrazovanja omladine.

          Nakon uvodnih stručnih referata (prof.dr Jelena Vlajković - "Kako razumeti, sačuvati i unapređivati mentalno zdravlje mladih" i dr Aleksandar Ramah - "Psihoaktivne supstance i poremećaji nastali njihovom upotrebom"), u zborniku se daju mnogobrojna istraživanja, planovi, iskustva i izveštaji sa terena (prvenstveno iz različitih Domova učenika).
          U trećem svom delu zbornik donosi različite više nego dragocene materijale za konkretan preventivni rad sa omladinom - u vidu razrađenih (tok, ciljevi, literatura, ...) preventivnih programa, debata, radionica, ... uz mnoštvo propratnog materijala.

          Najtoplije preporučujemo upoznavanje sa ovim materijalima kako rukovodiocima izviđačkih jedinica, prosvetnim radnicima, ali isto tako i samoj omladini!

          Za lakše dodatno upoznavanje sa materijom zbornika, evo i njegovog sadržaja:

Iz sadržaja zbornika radova "Znanjem protiv zla - prevencija bolesti zavisnosti" str.1 Iz sadržaja zbornika radova "Znanjem protiv zla - prevencija bolesti zavisnosti" str.2 Iz sadržaja zbornika radova "Znanjem protiv zla - prevencija bolesti zavisnosti" str.3

 

          /   Uz ovaj naslov preporučujemo vam i knjigu iste tematike "Igraj za Život - droga ne. (2002.)", koju takođe možete naći na našem sajtu.

Preuzeto 52 puta